Business & Economy

RSS

Det nya ledarskapet

28 Feb 2019

De som är anställda är inte längre en "resurs", inte verktyg som kan användas för att maximera vinsten och sedan bytas ut när de inte längre presterar på toppnivå. Idag är de anställda företaget. Det är de anställda som utför jobbet och det är de som driver företaget framåt. Detta är något som många av [...]


För dig som söker lediga lokaler i Malmö

31 Oct 2018

Malmö är en fantastisk stad. Det är en plats med anor från lång tid tillbaka och har alltid varit en metropol för handel av olika slag. Idag är det en skön mix av moderna byggnader tillsammans med hus från medeltiden som samsas i Malmö och gör det till en attraktiv stad både för boende och [...]


How do you see invoicing in future?

6 Aug 2012

I’m looking forward and waiting for some development into electronic invoicing market. Maybe electronic invoicing could be more efficient, faster and more synchronized with other business software. Nowadays invoicing is developed enough. But still people want to go further and create new gadgets and solutions for business. I don’t know exactly how new invoicing software [...]


Billing software in Europe: Estonia

27 Apr 2012

Estonia is one of the leaders in exchanging with electronic invoices. More than 30% of all invoice volume is sent electronically. Electronic invoices usually are sent via e-mail, into internet bank or into self-service portals of invoice sender. Billing software is your indispensable assistant in exchanging with electronic invoices. Usually large enterprises start using billing [...]