Det nya ledarskapet

De som är anställda är inte längre en "resurs", inte verktyg som kan användas för att maximera vinsten och sedan bytas ut när de inte längre presterar på toppnivå. Idag är de anställda företaget. Det är de anställda som utför jobbet och det är de som driver företaget framåt. Detta är något som många av dagens chefer har insett och i en intervju gjord av Cissi Elwin i tidningen Chef, som du kan läsa här, pratar de om 5 starka trender i ledarskap. Trender som gör att vi rör oss allt längre bort från chefer som är hotfulla eller skapar en känsla av rädsla hos de anställda.

Konsten att bli en lyhörd chef som inspirerar

För en del kommer det helt naturligt, för andra ligger det djupare. Men alla chefer kan utvecklas och utbildas till att bli mer lyhörda både gentemot sig sig själva och sitt inre och de anställda på företaget. Genom en ledarskapsutbildning i Stockholm, tillhandahållen av Minds Unlimited, kan chefer i Sverige lära sig att styra en organisation med helt nya verktyg och tillvägagångssätt. Det man bygger utbildningen på är mindfulness. Alltså en slags meditationsteknik som gör en uppmärksam på vad som händer just nu, i stunden. Genom att ta till sig denna teknik kan man förändra och förbättra sitt ledarskap. Det leder i sin tur till en bättre organisation, bättre förmåga till komplicerade beslut och en tillit för chefen. Vilket i sin tur leder till ett bättre klimat och mer lönsamhet. 

28 Feb 2019